Älg

Älg

Underhållsinformation

Här samlar vi information om fel, brister och förbättringsförslag kring älgbanan. Funktionärerna kan kolla aktuell status innan de går på, och även rapportera in sina iaktaganden.

Avrapportering skjutvecka

AktuelltPosted by Thomas Wed, August 23, 2017 09:37:32
Lägg till en kommentar efter varje skjutvecka, så kan vi bedöma vad och hur snabbt saker måste åtgärdas.
Samtidigt ger det en bra bild för näste skjutledare vad som väntar och hur problem kan lösas.
Glöm inte att rapportera totalt antal skjutna skott på banan. Streckkod finns sist i manualen!

Tack för hjälpen att hålla banan igång för alla skyttar!

Thomas

Fixat under året!

ÅtgärdatPosted by Thomas Thu, May 11, 2017 09:32:32
Vagnen är ombyggd för att passa nya tavlan.
Finns en ny pappälg till nya vagnen.
Alla figurer använder det nya träffområdet, obs att det ligger lägre gentemot det tidigare.
Elektroniken är omprogrammerad för nya träffområden.
Skottdetektorn för stopp murkant fungerar.
Tydligare kösystem med skylt.
Ny manual för drift av banan.Kommande åtgärder:

Att göra!Posted by Thomas Thu, May 11, 2017 09:26:34

Ljuddämpning Uppvidinge gymnasie bygger väggar och takstolar, samt köper in material.
Vi gjuter 6 plintar för kammaren och reser sedan väggarna och takstolarna. Taket består av råspont, upapp och plåt. Främre gaveln har skjutlucka och ventilering i nock, byggs av oss.

Tak kabelränna, avvaktar fungerat bra under säsongen

Laga reservkabel

Laga inkopplingsdosa vall

Montera motorfläkt

Prova ut kamera, projekt 2018

Nya fönster till skjutledaren, bygger skjutkassetter under 2018

Höja lucka vänsterbås

Turordningssystem skyttar, testa något enkelt nummersystem

Skydd linhjul vänstra vallen

Hyllor hos skjutledare

Skyddande gardiner för plattorna i båsen

Markering stopp murkant, exaktlägen permanentas enligt skjutreglemente

Blyfällor, 240x120x120 reglas upp och byggs med tryckt virke, tak med beg trall och papp. Sanden blandas med kalk. Innan bygge måste inträngningsdjup utvärderas.

Dämpningskammare

Att göra!Posted by Thomas Thu, May 11, 2017 09:17:25
Vi har stakat ut gränserna för kammaren och kommer bygga något kortare än planerat. Taklutningen kommer även att justeras beroende på den höjda skjutluckan och att vi ska hålla oss under takhöjden på skjutbåset.