Älg

Älg

Underhållsinformation

Här samlar vi information om fel, brister och förbättringsförslag kring älgbanan. Funktionärerna kan kolla aktuell status innan de går på, och även rapportera in sina iaktaganden.

Avrapportering skjutvecka

AktuelltPosted by Thomas Wed, August 23, 2017 09:37:32
Lägg till en kommentar efter varje skjutvecka, så kan vi bedöma vad och hur snabbt saker måste åtgärdas.
Samtidigt ger det en bra bild för näste skjutledare vad som väntar och hur problem kan lösas.
Glöm inte att rapportera totalt antal skjutna skott på banan. Streckkod finns sist i manualen!

Tack för hjälpen att hålla banan igång för alla skyttar!

Thomas