Älg

Älg

Underhållsinformation

Här samlar vi information om fel, brister och förbättringsförslag kring älgbanan. Funktionärerna kan kolla aktuell status innan de går på, och även rapportera in sina iaktaganden.

Fixat under året!

ÅtgärdatPosted by Thomas Thu, May 11, 2017 09:32:32
Vagnen är ombyggd för att passa nya tavlan.
Finns en ny pappälg till nya vagnen.
Alla figurer använder det nya träffområdet, obs att det ligger lägre gentemot det tidigare.
Elektroniken är omprogrammerad för nya träffområden.
Skottdetektorn för stopp murkant fungerar.
Tydligare kösystem med skylt.
Ny manual för drift av banan.