Älg

Älg

Underhållsinformation

Här samlar vi information om fel, brister och förbättringsförslag kring älgbanan. Funktionärerna kan kolla aktuell status innan de går på, och även rapportera in sina iaktaganden.

Kommande åtgärder:

Att göra!Posted by Thomas Thu, May 11, 2017 09:26:34

Ljuddämpning Uppvidinge gymnasie bygger väggar och takstolar, samt köper in material.
Vi gjuter 6 plintar för kammaren och reser sedan väggarna och takstolarna. Taket består av råspont, upapp och plåt. Främre gaveln har skjutlucka och ventilering i nock, byggs av oss.

Tak kabelränna, avvaktar fungerat bra under säsongen

Laga reservkabel

Laga inkopplingsdosa vall

Montera motorfläkt

Prova ut kamera, projekt 2018

Nya fönster till skjutledaren, bygger skjutkassetter under 2018

Höja lucka vänsterbås

Turordningssystem skyttar, testa något enkelt nummersystem

Skydd linhjul vänstra vallen

Hyllor hos skjutledare

Skyddande gardiner för plattorna i båsen

Markering stopp murkant, exaktlägen permanentas enligt skjutreglemente

Blyfällor, 240x120x120 reglas upp och byggs med tryckt virke, tak med beg trall och papp. Sanden blandas med kalk. Innan bygge måste inträngningsdjup utvärderas.