byggbloggen

byggbloggen

Arbetet med moderniseringen av älgbanan

Här försöker vi samla aktuella uppgifter och tankar kring arbetet med att bygga om Åseda jaktvårdsförenings älgbana!
Alla är välkomna att hjälpa till med arbetet och komma med kommentarer och synpunkter!

Älgen

ReparationerPosted by Thomas Fri, April 22, 2016 15:33:05
Vajern på älgbanan har gått av. Jag har mätt upp de båda parterna och bedömer att vi behöver 100 m på uteliggande och 50 m på inneliggande part. Påhl har bekräftat detta och vi har valt en 6mm vajer med fiberkärna, leverans sker troligen i början av v17.
Bra om vi får igång älgbanan för träning och skytte inför jägarexamen.

Målet är att älgbanan ska vara i funktion under hela rivningen och ombyggnaden, så att det inte hindrar verksamheten. Därefter kommer befintligt markeringssystem fungera som backup om den akustiska markeringen falerar.

Inskjutningsbanan

ReparationerPosted by Thomas Fri, April 22, 2016 15:26:23
Inskjutningsbanan är nu lagad och uppsatt, så att den går att utnyttja till vårens träning och jägarexamensskytte.
Till hösten bör vi bygga om luckan så att den går lättare att stänga. Dessutom behövs det ny persiennlina efter sommarens soliga dagar!