byggbloggen

byggbloggen

Arbetet med moderniseringen av älgbanan

Här försöker vi samla aktuella uppgifter och tankar kring arbetet med att bygga om Åseda jaktvårdsförenings älgbana!
Alla är välkomna att hjälpa till med arbetet och komma med kommentarer och synpunkter!

Underlaget vi utgår ifrån

NybyggnationPosted by Thomas Sun, April 24, 2016 23:16:16
Här finns grovskisser och teknisk beskrivning på hur vi ska uppföra skjutstationen.

Arbetsgången blir att vi börjar med gjutning av bottenplattan, som höjs i förhållande till befintlig platta, samt utökas till totalmåttet 6700*2400. På plattan sätts en krans med murblock 90*190, med undantag för dörrar.

Därefter börjar vi regla upp stommen och lägga tak på själva skjutstationen. Vi avvaktar med dämparkammaren tills vi har fått i ordning på skjutstationen och kan se över budget och mest optimal dämpning i förhållande till vårt bygge. Bygglovet omfattar en ganska stor kammare och därmed går det bra att bygga en mindre lösning om vi finner det möjligt.

Under tiden vi arbetar med skjutstationen ska vi även anlägga en släpkabelränna vid älgen, samt bygga om dörrarna till älgen så de blir anpassade efter den högre älgfiguren, samt lite mer lätthanterliga.

Blyfällorna vid stopp murkant blir tryckimpregnerade "lådor" som vi gräver in i vallen och fyller med sand som sedan ska kunna siktas. Vi återkommer med en enkel skiss så att vi kan börja bygga även dessa under våren.