byggbloggen

byggbloggen

Arbetet med moderniseringen av älgbanan

Här försöker vi samla aktuella uppgifter och tankar kring arbetet med att bygga om Åseda jaktvårdsförenings älgbana!
Alla är välkomna att hjälpa till med arbetet och komma med kommentarer och synpunkter!

Plattan gjuten!

NybyggnationPosted by Thomas Mon, May 16, 2016 22:05:45
Stort tack till ungdomarna Linus Tover och Oliver Lif för ett bra jobb!


Grävningen klar!

NybyggnationPosted by Thomas Sun, May 01, 2016 09:41:37
Kabelröret till signalkabeln för den akustiska markeringen är nedgrävd och grävningen till grunden är gjord!Rivningen genomförd!

RivningPosted by Thomas Sun, May 01, 2016 09:36:08
Nu har gamla skjutstationen fått stryka på foten!
Ett glatt gäng plockade ned den delen av skjutstationen som låg över om rådet för den moderniserade delen.
Återstående del fungerar som tillfällig skjutstation för älgbanan tills byggnationen är färdig.


Låt dig inte luras av den soliga bilden vädret var under stundom riktigt bistert med snö!
Underlaget vi utgår ifrån

NybyggnationPosted by Thomas Sun, April 24, 2016 23:16:16
Här finns grovskisser och teknisk beskrivning på hur vi ska uppföra skjutstationen.

Arbetsgången blir att vi börjar med gjutning av bottenplattan, som höjs i förhållande till befintlig platta, samt utökas till totalmåttet 6700*2400. På plattan sätts en krans med murblock 90*190, med undantag för dörrar.

Därefter börjar vi regla upp stommen och lägga tak på själva skjutstationen. Vi avvaktar med dämparkammaren tills vi har fått i ordning på skjutstationen och kan se över budget och mest optimal dämpning i förhållande till vårt bygge. Bygglovet omfattar en ganska stor kammare och därmed går det bra att bygga en mindre lösning om vi finner det möjligt.

Under tiden vi arbetar med skjutstationen ska vi även anlägga en släpkabelränna vid älgen, samt bygga om dörrarna till älgen så de blir anpassade efter den högre älgfiguren, samt lite mer lätthanterliga.

Blyfällorna vid stopp murkant blir tryckimpregnerade "lådor" som vi gräver in i vallen och fyller med sand som sedan ska kunna siktas. Vi återkommer med en enkel skiss så att vi kan börja bygga även dessa under våren.


Rivningslov

RivningPosted by Thomas Fri, April 22, 2016 15:38:00
Vi har fått klartecken från kommunen att påbörja rivningen.

Arbetet planeras att påbörjas söndagen den 24/4.

Alla är välkomna att hjälpa till, anmäl ditt intresse via webbsidan!

Älgen

ReparationerPosted by Thomas Fri, April 22, 2016 15:33:05
Vajern på älgbanan har gått av. Jag har mätt upp de båda parterna och bedömer att vi behöver 100 m på uteliggande och 50 m på inneliggande part. Påhl har bekräftat detta och vi har valt en 6mm vajer med fiberkärna, leverans sker troligen i början av v17.
Bra om vi får igång älgbanan för träning och skytte inför jägarexamen.

Målet är att älgbanan ska vara i funktion under hela rivningen och ombyggnaden, så att det inte hindrar verksamheten. Därefter kommer befintligt markeringssystem fungera som backup om den akustiska markeringen falerar.

Inskjutningsbanan

ReparationerPosted by Thomas Fri, April 22, 2016 15:26:23
Inskjutningsbanan är nu lagad och uppsatt, så att den går att utnyttja till vårens träning och jägarexamensskytte.
Till hösten bör vi bygga om luckan så att den går lättare att stänga. Dessutom behövs det ny persiennlina efter sommarens soliga dagar!